فروشگاه ارائه جزوه, خلاصه کتاب, تحقیق و پروژه مهندسی

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به استقبال کاربردان و درخواست آنها، برخی از فایل های پر طرفدار موجود در این فروشگاه تا پایان این ماه با تخفیفات ویژه ارائه خواهند شد.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
پاسخ کلیدی سوالات کارشناسی رسمی راه و ساختمان 96 (قوه قضائیه) 2,000 تومان
پاسخ تشریحی مقاومت مصالح دکترای عمران 97 2,500 تومان
پکیج آزمون کارشناسی رسمی دادگستری شامل خلاصه جزوات مباحث مقررات ملی ساختمان، نشریه 55 همراه با حل تشریحی سوالات ازمون 50,000 تومان 40,000 تومان
خلاصه نکات مبحث های 9، 10، 11 و ایین نامه 2800 20,000 تومان 14,000 تومان
خلاصه نکات مباحث 8،7،5،12،22، راهنمای جوش و نشریه 55 20,000 تومان 14,000 تومان
خلاصه نکات مبحث های 9 و 10 مقررات ملی ساختمان 10,000 تومان 8,000 تومان
پکیج کامل نمونه سوالات بخش گرامر آزمون (MSRT ) شامل بیش از 400 سوال به همراه پاسخ سوالات 10,000 تومان
پاسخ تشریحی سوالات ازمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان سالهای 88، 90 و 95 20,000 تومان 14,000 تومان
پاسخ تشریحی سوالات ازمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان (عمران) سال 83 8,000 تومان 6,400 تومان
پاسخ تشریحی سوالات ازمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان سال 95 8,000 تومان 6,000 تومان
پاسخ تشریحی سوالات ازمون کارشناسی رسمی راه و ساختمان سال 84 8,000 تومان 6,400 تومان
دانلود سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمان 95 همراه با پاسخ تشریحی 8,000 تومان 6,000 تومان
دانلود خلاصه نکات نشریه 55 همراه با حل سوالات آزمون نظام مهندسی 8,000 تومان 6,000 تومان
خلاصه نکات مهم مبحث 11مقررات ملی ساختمان همراه با حل سوالات نظام مهندسی 8,000 تومان 6,000 تومان
دانلود خلاصه نکات مبحث 8 مقررات ملی ساختمان همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی 8,000 تومان 6,000 تومان
جزوه خلاصه نکات مبحث 3 مقررات ملی ساختمان 8,000 تومان 6,000 تومان
دانلود خلاصه نکات مبحث 7 مقررات ملی ساختمان همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی 8,000 تومان 6,000 تومان
دانلود خلاصه نکات مبحث 12 مقررات ملی ساختمان همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی 8,000 تومان 6,000 تومان
خلاصه نکات مبحث 4 مقررات ملی ساختمان 8,000 تومان 6,000 تومان
دانلود خلاصه نکات مبحث 5 مقررات ملی ساختمان همراه با حل سوالات ازمون نظام مهندسی 8,000 تومان 6,000 تومان
خلاصه نکات مهم مبحث 10 مقررات ملی ساختمان 6,000 تومان 4,500 تومان
خلاصه نکات مهم مبحث 9 مقررات ملی ساختمان 8,000 تومان 6,000 تومان
پکیج کامل خلاصه نکات مباحث مقررات ملی ساختمان و نشریه 55 ویژه ازمون نظام مهندسی و کارشناسی رسمی دادگستری و ارتقا پایه 50,000 تومان 40,000 تومان
نمونه سوال ازمون ارتقا پایه نظام مهندسی (گودبرداری، سازه نگهبان، ایمنی و ساخت) دوره نظارت 3 به 2 همراه با حل تشریحی 8,000 تومان 6,000 تومان
حل تمرین و نمونه سوال امتحانی تئوری غیر ارتجاعی سازه ها 8,000 تومان 6,400 تومان
مجموعه سوال گرامر آزمون زبان MSRT 30,000 تومان 15,000 تومان
پاسخ تشریحی سوالات مقاومت مصالح ازمون دکترای عمران سالهای 91 تا 96 8,000 تومان 6,000 تومان
ترجمه مقاله الگوریتم ملخ Grasshopper Optimisation Algorithm Theory and application 30,000 تومان 15,000 تومان
جزوه خلاصه نکات الاستیسیته همراه با حل سوالات آزمون دکترای عمران 10,000 تومان 8,000 تومان
دانلود جزوه خلاصه نکات دینامیک سازه همراه با حل سوالات آزمون دکترای عمران 10,000 تومان 8,000 تومان
نمونه سوالات امتحانی درس اجزا محدود (ویژه عمران سازه و زلزله) همراه با حل تشریحی 12,500 تومان 10,000 تومان
نمونه سوال امتحانی درس تئوری الاستیسیته همراه با پاسخ های تشریحی 12,500 تومان 10,000 تومان
نمونه سوال امتحانی درس دینامیک سازه همراه با پاسخ تشریحی (علم و صنعت) 12,500 تومان 10,000 تومان
نمونه سوال پایان ترم پایداری سازه ها همراه با پاسخ تشریحی دانشگاه علم و صنعت 12,500 تومان 10,000 تومان
حل تمرین و نمونه سوال امتحانی تحلیل خمیری (تئوری غیر ارتجاعی) سازه ها همراه با پاسخ های تشریحی 12,500 تومان 10,000 تومان

تعداد صفحه(1):